Vad är logistikforum?

Den svenska industrin blir allt mer beroende av både export och import. Råvaror och komponenter importeras för att användas inom tillverkningen, och färdiga produkter exporteras till utlandet där de säljs. Även många livsmedel importeras, och svenskarna köper allt fler varor på nätet, från butiker belägna utomlands.

Allt detta ställer krav på logistiken, som även ska klara av saker som sophantering, återvinning, leverans och utdelning av brev, samt mycket annat därtill. Därför inrättade regeringen Reinfeldt i maj 2007 ett Logistikforum, med funktionen att bistå regeringen i sakfrågor som rör logistik. Inom forumet finns sammanlagt 26 medlemmar, representanter för transportföretag, myndigheter, intresseorganisationer och högskolor. Logistikforum sorterar under Näringsdepartementet.

Öppna möten

En gång om året håller Logistikforum ett öppet möte, där man bjuder in allmänheten. Möten brukar fokusera på omvärldsbevakning, inte minst utvecklingen inom logistiksektorn i Asien. I länder som Kina och Thailand tillverkas en stor del av de produkter som köps av svenska konsumenter. Många svenska företag har också sin tillverkning i dessa länder, helt eller delvis. De är även beroende av komponenter och produkter som tillverkas i dessa länder. Det gäller inte minst IT-sektorn, som skulle stå helt utan utrustning om tillverkningen i Kina lades ned.

Detsamma gäller sportfackhandeln, som kanske till och med är ännu mer beroende av den kinesiska produktionen än vad IT-sektorn är. Därför är det knappast förvånande att Stadiums logistikchef Pär Sandström ingick i den första upplagan av logistikforum, som sattes samman av dåvarande infrastrukturminister Åsa Torstensson. I ett pressmeddelande skrev Sandström följande:

En väl fungerande infrastruktur är helt avgörande för det svenska näringslivets konkurrenskraft. Sverige ligger ju perifert och vi behöver en effektiv transportapparat. I det sammanhanget tror jag att Logistikforum har en roll att spela för hur vi ska satsa de begränsande resurser som finns på absolut bästa sätt.